Privacy

Door het plaatsen van een bestelling op de website van BVBA Het Paviljoentje, machtigt de koper uitdrukkelijk de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, controle van de solvabiliteit, marketing en reclame. Verwerking voor marketingdoeleinden en op maat gemaakte reclame neemt alleen plaats indien de klant uitdrukkelijk zijn / haar toestemming geeft tijdens het bestelproces.

BVBA Het Paviljoentje zal niet communiceren van de gegevens aan derden. De koper heeft het recht op inzage en te corrigeren alle gegevens met betrekking tot hem / haar. De koper is gerechtigd ten allen tijde bezwaar, kosteloos, de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie, wordt de koper gevraagd om te verwijzen naar het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Type barbecue
Type barbecue
Merken
Merken
Kan ik u ergens mee helpen?